1 Mart 2012 Perşembe

7.sınıf kimyasal bağlar konu özeti

7. SINIF KİMYASAL BAĞLAR KONU ÖZETİ

Kimyasal bağ : molekül içindeki atomları bir arada tutan çekimkuvvetine kimyasal bağ denir.

Atomların (8A grubu hariç) bağ oluşturmalarının sebebi kararlı hale geçmek içindir. 8A grubu ise doğada serbest halde bulunur asla bileşik oluşturmazlar bunun sebebi zaten tüm yörüngeleri tam doludur yani kararlıdırlar.

                           İki tür kimyasal bağ vardır,

1.       İYONİK BAĞ: 

·         Metaller ile ametaller arasında oluşan bağdır.

·         Metaller elektron verirler ve katyona (yani artı yüklü iyona) dönüşürler, ametallerde metallerin verdiği elektronları alarak anyona(yani negatif yüklü iyona) dönüşürler.

·         İyonik bağlı bileşikler  adından da anlaşılacağı gibi iyon içerir bu yüzden iyonik bağlı bileşiklerin çözeltileri elektrik akımını iletir. Örnek : tuzlu su2.       KOVALENT BAĞ :

·         Ametallerin kendi aralarında yaptıkları bağ türüdür.

·         Elektronlar ortaklaşa kullanılır. Elektron alış-verişi yoktur  bu yüzden iyon içermez

·         İyon içermediği için kovalent bağlı bileşiklerin çözeltileri elektrik akımını iletmez. Örnek : şekerli su

Not:  Çıkan sorularda bileşiğin formülü verilmiş ve bağ türü soruluyorsa yada elementlerin hangi tür bağ yapabileceği soruluyorsa elektron dizilimi yapılır ve son yörüngesinde 1,2,3 elektronu olanlar metal, 5,6,7 elektronu olanlar ise ametal olarak bulunur. Metaller kendi aralarında asla bağ yapmazlar metaller sadece ametaller ile bağ yaparlar ve her zaman elektronlarını verirler.

Örnek : NaCl bileşiğinin bağ türünü yazınız.

NaCl  è  Na  nötr durumda 11 elektronu vardır. Dizilim yaparsak 2-8-1 olarak dizilir. Son yörüngede 1 e var bu yüzden metaldir.

                 Cl  nötr durumda 17 elektronu vardır. Dizilim yaparsak 2-8-7 olarak dizilir. Son yörüngede 7 e var bu yüzden ametaldir.

                Bir metalin(Na)  bir ametal (Cl)  ile yaptığı bağ türü iyonik bağdır. Na son yörüngesindeki 1 elektronu Cl ‘a verir ve her iki atomda kararlı hale geçer.


8 yorum: